W jaki sposób pozbyć się problemu z kłopotliwym dłużnikiem?

Zadłużenia powstają nie tylko na skutek obowiązków kredytowych w bankach. W szeregu przypadków wierzycielami są też osoby prywatne, jakie udzielają pomocy pieniężnej z odpowiednim zabezpieczeniem. Jakim? Zwykle są to różnego typu weksle. To oczywiście na tych dokumentach należałoby się skupić sprawdzając zagadnienie jakim jest coraz to popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym polega ta usługa? Kto ją zaświadcza i jakie są tego korzyści?

Skup weksli od osób fizycznych

Każda pełnoletnia osoba, jaka nie ma ograniczonej zdolności do czynności ustawodawczych może emitować osobiste weksle. To oczywiście z ich użyciem możliwe jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki bądź umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych lub ewentualnie państwowych;

•             udostępnić gwarancji.

Skup weksli własnych lub również od osób fizycznych jest zdumiewającą usługą dla wierzycieli, których dłużnicy używając jako środka finansowego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wtedy szczególne firmy odkupują takie zobowiązania od przedsiębiorców za mniejszą kwotę stając się jednocześnie nowym wierzycielem dłużnika.

Istnieją też weksle in blanco

Jest to dość specyficzny typ weksla, jaki określany jest mianem „gołego”. Firmy, w ogromnej ofercie których odnaleźć można skup weksli in blanco posiadają bardzo precyzyjne wymagania wobec ewentualnych klientów. Nieraz na przykład nie godzą się na zakup weksla bez sporządzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto ma prawo skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele posiadający weksle, których termin płatności upłynął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę ubezpieczoną wekslem;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie wykupili weksla w pełni;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie odpowiadają na koncyliacyjne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezskutecznym procesie windykacyjnym.

Zdaniem agentów korporacji skupujących weksle ich kontrahentami zazwyczaj są przedsiębiorcy, jacy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. Dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy oraz ponosić strat związanych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *